menu button

Rådgivning

Nybyg | Tilbyg | Ombyg

Skal du i gang med et byggeprojekt, så lad os gøre det sammen!

At gennemføre et byggeprojekt uden erfaring og indsigt vil være en uforudsigelig og kompleks proces, hvor man i rollen som bygherre, skal træffe beslutninger, som vil være juridisk bindende og have store konsekvenser for projektets økonomi og i sidste ende familiens trivsel.

Byggesagers gennemførelse reguleres af en netværk af love og regler og skal ikke være særligt omfattende, før sådanne regler har indflydelse på din byggeproces. F.eks. Plan for Sikkerhed og Sundhed, hvornår er byggesagen omfattet heraf?

Det kan blive dyrt at være på bagkant i stedet for på forkant, fordi bygherren altid har det overordnede ansvar for en byggesags gennemførelse.

Hos Bygningssagkyndig-NORD ApS bistår vi jer med kompetent byggestyring således samspillet mellem fagtekniske rådgivere, entreprenører og leverandører sikrer, at der altid er styr på tid, kvalitet og økonomi. Vi råder og vejleder jer til at træffe velovervejede beslutninger, så ønsker og visioner opnås ved det endelige resultat.

Køb | Salg | Arkitekthjælp

Hos Bygningssagkyndig-NORD ApS bistår vi jer med kompetent rådgivning på baggrund af mange års erfaring, som gør dig i stand til at træffe afgørelser på et veloverlagt grundlag.

Skal du bruge tegningsmateriale til byggeri, bygningstilladelse eller produktion hjælper vi også gerne uanset størrelsen.

Kontakt
Tlf: 42 32 72 59