menu button

Nyt

 • okt. 2020

  Få tilskud til energirenovering af din bolig (helårsbolig).
  Som følge af Energiaftalen 2018 samt Klimaaftalen for energi og industri 2020 kan bygningsejere fra den 15. oktober søge Energistyrelsen om tilskud til energirenovering af boligen. Man vil bl.a. kunne søge om tilskud til nye vinduer og døre, isolering mm. Alene i 2020 er der afsat 245 mio. kr.

 • nov. 2020

  Vent med at søge til 2021

  Tilskudspuljen er sandsynligvis allerede opbrugt i år. Vi opfordrer dig til at søge i 2021, hvor der er 375 mio. kr. i puljen. Der åbnes for ansøgniner i første kvartal. 

  HUSK krav om gældende Energimærke - fra 1. oktober 2012 eller senere.


 •  

 • dec. 2020

  CERTIFIKAT

  Certificering af kvalitetsledelsessystem
  Certifikat nr. 6618-EMO-2020-02
  for:
  Bygningssagkyndig-Nord ApS
  Høje Nibe 34, 9240 Nibe
  CVR nr.: 40 76 57 94
  Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med kravene i:
  • DS/EN ISO 9001:2015
  • Energistyrelsens krav beskrevet i BEK nr. 793 af 07.08.2019
  Certificeringens gyldighedsområde:
  • Energimærkning af en- og flerfamiliehuse m.v.